KHAI GIẢNG ONLINE

NGUYỄN THỊ CHUNG - Chủ tịch HKK phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Học sinh Phú Thượng, Tây Hồ-dự khai giảng online 5-9-2021
                                           KHAI GIẢNG ONLINE

                                      Sáng thu nay vẫn nét dịu dàng,
                                      Vẫn nắng vàng ươm-hoa cúc nở,
                                      Vẫn tập vở trên bàn rộng mở,
                                      Em bồi hồi xao xuyến trong tim!
 
                                      Hôm nay bắt đầu năm học mới,
                                      Em ở nhà dự khai giảng online.
                                      Hát quốc ca, chào cờ Tổ quốc,
                                      Lòng rộn bao mơ ước tương lai.
 
                                      Ước ngày mai hết sạch “con covid”,
                                      Em lại vui cắp sách đến trường,
                                      Gặp thầy cô, bạn bè yêu dấu,
                                      Lại ca vang khúc hát học trò.
 
                                      Ước ngày mai hết sạch “con covid”,
                                      Để bình an lại đến muôn nhà,
                                      Để mẹ cha nơi tuyến đầu chống dịch,
                                      Về với em thỏa nỗi chờ mong
 
                                      Em ước ngày mai rồi sẽ đến,
                                      Nhưng chắc rằng chưa phải hôm nay,
                                      Tạm dừng đến trường, không dừng học,
                                      Góp sức cùng chiến thắng giặc covid!
 
                                      Hôm nay, mỗi bài thầy cô dạy,
                                      Dù online, em vẫn cố gắng.
                                      Năng tương tác, chuyên cần, tự giác,
                                      Như hàng ngày ngồi trên lớp, nghe em!
 
                                      Sẽ có nhiều mùa thu đi qua,
                                      Sẽ bao lần chào năm học mới,
                                      Nhưng chẳng bao giờ em quên được,
                                      Có một mùa khai giảng online.
                                                            Tháng 9/2021
                                                     NGUYỄN THỊ CHUNG 
                                    Chủ tịch HKK phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội