LỜI CHIA TAY

Kính tặng ACE hội viên Hội khuyến học.
Tặng hoa các đồng chí không tiếp tục tham gia HKH nhiệm kỳ 2022-2027
LỜI CHIA TAY
 
Đã mười năm làm công tác Hội.
Khuyến học – Khuyến tài nhanh vậy sao?
Vẫn làm việc khi tuổi đã cao,
Mong muốn giúp mọi người:
Việc Học.

 
Việc Nhân – Nghĩa tuy có khó nhọc,
Liên quan tới mọi nhà; mọi người...
Đây công việc giúp ích cho đời,
Dựng xây xã hội sống:
Văn hóa...

Ngày chia tay hoa tươi một đóa,
Được anh em; bầu bạn chúc mừng,
Bao ngày tháng, bao việc đã từng,
Cùng đoàn kết làm nên:
Chiến Thắng./.
 
ĐÀO DUY TRUNG
HKH quận Tây Hồ